Telefon: 0 346 341 3538 koyulhisar@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Koyulhisar Meslek Yüksekokulu        Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 2014 yılında devralınmış olup Eğitim – Öğretim yılına I. Öğretim şeklinde devam etmektedir.

      T.C. Devletinin anayasal kurallarına bağlı çağdaş demokratik bir üniversite amaçları doğrultusunda; ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlara teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayan, yönetici ve araştırmacı rolleri üstlenebilme, iyi iletişim kurma, orman ekosistemlerine yönelik eleştirisel düşünme, sorunları anında saptama ve kararlar verebilme, yeni bilimleri öğrenmeye ve buna bağlı kendini geliştiren niteliklere sahip, insani ve ahlaki değerleri her yerde iyi kullanabilen meslek erbabı yetiştirmek Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının temel misyonudur. 

      Çağın teknolojik bilgi ve gereklilikleriyle donanmış, teknik ve nitelikli önlisans eğitimi almış, kendine güveni tam eleman yetiştiren, güvenilir, saygın ve ulusal düzeyde tercih edilen bir bölüm olmak temel vizyonumuzdur.