Telefon: 0 346 341 3538 koyulhisar@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Bilgisayar Programcılığı

Koyulhisar Meslek Yüksekokulu      Program; dünyada hızla gelişmekte olan bilgisayar teknolojisinin yazılım alanında mevcut olan eleman boşluğunu doldurmak amacıyla ara insan gücü yetiştiren iki yıllık örgün bir programdır. Programın başarılı mezunları bilgisayar programcılığı sektöründe kısa sürede uygun koşullarda çalışma imkanı yakalayarak önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar.

 

       Öğrencilerimiz iki yıllık eğitimin ilk yılında temel bilgisayar mimarisi, yazılım geliştirmek için algoritma analizi, program yazılım ortamları ve programcılık becerisi kazandıracak dersleri almaktadır. İkinci yılda ise program geliştirme ortamları ve araçları, değişik programlama dilleri, bilgisayar ağları ve kullanımı, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile program geliştirme dersleri almaktadırlar. Öğrenciler bilgisayar laboratuarında uygulama çalışmaları yapmaktadırlar.