İç Kontrol İş Akış Şemaları
İÇ KONTROL STANDARTLARI ŞEMASI
  1 İç Kontrol Standartları Şeması
İDARİ MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMALARI
  1 Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
  2 Dmo Alımları İş Akış Şemaları
  3 Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
  4 Ek Ders Formlarının Hazırlanması Alt Süreç Akış Şeması
  5 İdari Mali İşler Mutemet Ayniyat İş Akış Şeması
  6 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
  7 Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması
  8 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  9 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci Akış Şeması
  10 Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması
  11 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması
  12 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması
  13 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
  14 Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması
  15 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı Akış Şeması
ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
  1 Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Alt Süreci Akış Şeması
  2 Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması
  3 Ders Muafiyeti Alt Süreci Akış Şeması
  4 Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması
  5 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması
  6 Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış Şeması
  7 Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
  8 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci Akış Şeması
  9 Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci Akış Şeması
  10 Öğrenci Yatay Geçiş Alt Süreci Akış Şeması
  11 Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması
  12 Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması
  13 Sınavlara İtiraz Alt Süreci Akış Şeması
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
  1 Arşiv İş Akış Şeması
  2 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci İş Akış Şeması
  3 Gelen Evrak İş Akış Şeması
  4 Giden Evrak İş Akış Şeması
  5 Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans, vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
  6 İşe Başlama ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci
  7 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
  8 Mazeret İzni İş Akış Şeması
  9 Müdür Yüksekokul Sekreteri Onay İş Akış Şeması
  10 Öğretim Görevlisi Alımında Yapılacak gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması
  11 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
  12 Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması
Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Kampüsü
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 58660 Koyulhisar / SİVAS
Telefon: 0 346 341 3538
Belgegeçer: 0 346 341 3538