Ormancılık Bölümü

Tanıtım

 ORMANCILIK BÖLÜMÜ / ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI

 TANIMI

Ormancılık Bölümümüz bünyesinde Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren I. Öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Programımız orman kaynaklarının işletilmesi ve korunmasında görev alabilecek ve ayrıca orman mühendisine yardımcı olacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek eğitim programıdır.

Programın amacı orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde teknik eleman olarak görev alabilecek donanıma sahip, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye ve doğaya değer veren, iletişim gücü yüksek, yeniliklere açık, araştırmacı ve girişimci mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

GÖREVİ

·           Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projelerinin uygulamalarını yapar,

·        Mühendisler tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme, enerji ormanı tesisi projelerini uygular,

·        Mühendis tarafından hazırlanan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı ve orman içi dinlenme yerlere yönelik yapılan projelerde görev alır,

·          Mühendis tarafından hazırlanan orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılır,

·        Mühendis tarafından hazırlanan istihdal programı çevresinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu, pazarlama ve satış çalışmalarını yürütür,

·     Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ve diğer araç gereçlerin temini ve uygulanmasında mühendise yardımcı olur,

·        Plan ve Projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programlarının hazırlanmasında mühendise yardımcı olur,

·         Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesi sağlar,

·        Yol yapım çalışmaları, çölleşme ile mücadelede ve mera ıslahlarında görev alır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liseleri veya belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM’nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarına göre öğrenci yerleştirilmektedir. Yerleştirme sonucunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile programa TYT puanlarına göre yerleştirilmektedir. Bunun için, bu programı seçmek isteyenlerin ÖSYM başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) girmeleri gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

Programın eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıldır. 4 yarıyıl boyunca öğrencilerin öğrenimlerinde planlanan 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Öğrenciler okul bünyesinde Ormancılık bölümüne ait uygulama ormanı, sera öğrenci laboratuarı, araştırma laboratuarı ve teknik gezilerimizle derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca eğitim süresi içinde kamu kuruluşlarında isteğe bağlı olarak 30 iş günü staj yapabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programını başarı ile tamamlayanlara “ Ön Lisans Diploması ” verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ormancılık ve Orman Ürünleri programı mezunları; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmektedir.  Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler. Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanakları bulunmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği” lisans programlarına ve Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi AHU KUTLAY

Ormancılık Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

C.Ü.Koyulhisar Meslek Yüksekokulu

Tel  .:0(346)341 3538

Belgegeçer:0(346)341 3538

E.Posta :koyulhisar@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 341 3538

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Kampüsü

E - Posta

koyulhisar@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 341 3538