Genel Tanıtım


Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 2006 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş 2014 yılı itibariyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‘ne bağlanmıştır.

 

Koyulhisar Meslek Yüksekokulu, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak, kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren, çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip, ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı görev edinen bir yükseköğretim kurumudur.

 

Katılımcı yönetim anlayışı ile fakülteler ve disiplinler arası eğitim, araştırma ve iş birliğini geliştiren, öğrenci merkezli eğitim yapan, örgün eğitim programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki gelişimini sürdüren, içinde bulunduğu bölgenin tarım, orman ve işletme yönüyle gelişmesini önceleyen, Koyulhisar ilçesi ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji merkezi olmayı hedeflemektedir. 

 

Okul binamızda; 10 adet derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 ormancılık laboratuvarı, 1 ormancılık araştırma - deney odası, 1 masa tenisi salonu, kütüphane ve kantin bulunmaktadır. Yerleşkemizde basketbol ve voleybol sahaları yer almaktadır.

 

BÖLÜMLER

1. Ormancılık Bölümü

  • Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı (Aktif) 

 

2. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

  • Posta Hizmetleri Programı (Aktif)

 

3. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

  • Sosyal Güvenlik Programı   (Aktif)

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

 

4. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

  • Hukuk Büro Yönetimi Programı

 

 5. Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü

  • Sosyal Hizmetler Programı

 

6. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

  • Harita ve Kadastro Programı

 

 

 

 

         

 

Yukarı