Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan / Müdür - Doç. Dr. Mahmut AKPINAR

Üye - Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİRBAĞ

Üye - Dr. Öğr. Üyesi Ahu KUTLAY

Üye - Öğr. Gör. Caner ÖNİZ  

Üye - Öğr. Gör. Mehmet IŞIK

Raportör – Yüksekokul Sekreteri Metin TATAY